Rodzinne ubezpieczenie na życie

Ubezpieczamyrodzine.pl    Poradniki      Rodzinne ubezpieczenie na życie

Opublikowano: 5 lutego 2021

Ubezpieczenie rodzinne to rodzaj polisy indywidualnej, do której możemy jednak włączyć więcej osób - jak nazwa wskazuje, powiązanych z nami więzami rodzinnymi. Z reguły są to produkty nader korzystne, pozwalające na zapewnienie szerokiej ochrony wielu osobom przy stosunkowo niewielkiej wysokości wspólnej składki.

Rodzinne ubezpieczenie na życie to rozsądny wybór dla wszystkich, którzy chcą zapewnić swojej rodzinie finansowe wsparcie na wypadek trudnych sytuacji losowych. Obecnie

Polisa na życie dla całej rodziny

Ubezpieczenie rodzinne to rodzaj polisy indywidualnej, do której możemy włączyć więcej osób — jak nazwa wskazuje, powiązanych z nami więzami rodzinnymi. Z reguły są to produkty nader korzystne, pozwalające na zapewnienie szerokiej ochrony wielu osobom przy stosunkowo niewielkiej wysokości wspólnej składki. Należy ustalić, w jaki sposób dane towarzystwo ubezpieczeniowe definiuje pojęcie rodziny. Niekiedy rodzinne ubezpieczenie na życie obejmuje zaledwie małżeństwo, w innych przypadkach obejmiemy i dzieci, i dziadków. W takim wypadku trzeba zwrócić uwagę także na limity wiekowe. Po ich przekroczeniu TU zaproponuje zwykle indywidualną kontynuację.

Ochrona mojego życia

Ochrona dla mnie w polisie rodzinnej jest najważniejsza i z reguły najwyższa, gdyż traktujemy ubezpieczającego jako głównego żywiciela rodziny. Otrzymamy też najwięcej opcji doubezpieczenia się w ramach umów dodatkowych. W ramach takiej polisy korzystać możemy najczęściej z:

  • ochrony na życie,
  • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla siebie i dzieci,
  • ubezpieczenia na wypadek pobytu w szpitalu,
  • ubezpieczenia od poważnego zachorowania,
  • pakietu medycznego,
  • assistance.

Tak jak w każdym innym przypadku przed zakupem należy poddać ocenie wiele ofert, wnikliwie sprawdzając OWU ze szczególnym uwzględnieniem definicji i wyłączeń. Każde TU zaproponuje też swoje rozszerzenia do ubezpieczenia na życie. Możemy też skorzystać z porównywarki ubezpieczeń na życie.

Ubezpieczenie dla partnerki

Niestety, zgodnie z obowiązującymi przepisami nie można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS partnera lub partnerki, nawet jeśli prowadzi się wspólnie gospodarstwo domowe. Jest to kłopotliwa kwestia, gdyż wiele osób chciałoby objąć ubezpieczeniem również życiowych partnerów, z którymi nie są węzłem małżeńskim. Żyjąc w konkubinacie, ubezpieczenie dla partnerki może więc okazać się trudniejsze. Dlatego w takim przypadku warto rozważyć wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczenia życiowego. W przypadku prywatnych ubezpieczycieli nie liczy się to, czy partnerzy pozostają w formalnym związku. Ubezpieczenie obejmie ochroną partnerkę lub partnera czy rodziców, z którym nie prowadzi się wspólnego gospodarstwa domowego. Warto dowiedzieć się, które towarzystwa oferują najkorzystniejsze rozwiązania dla osób pozostających w konkubinacie i nieplanujących formalizacji związku. Wiele firm oferuje bogate pakiety ubezpieczeń na życie, dożycie czy zdrowotnych.

Ubezpieczenie dla dziecka

Ubezpieczenie na życie rodzinne, to przede wszystkim polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków, oferowana szeregowi grup wiekowych ze studentami włącznie. Najczęściej nabywana jest w formie polisy grupowej oferowanej za pośrednictwem placówek oświatowych. Jest to wówczas rozwiązanie bardzo tanie, jednak z ograniczonym zakresem ochrony i zwykle niską sumą ubezpieczenia.

Równolegle możemy jednak dokupić polisę NNW indywidualnie, dobierając takie warunki, jakie odpowiadają naszym potrzebom. Spośród produktów stanowiących ubezpieczenia dla dziecka warto wymienić także polisy posagowe. Jest to odmiana polisy na życie, gdzie dziecko jest współubezpieczonym.

Dzięki niej możemy zabezpieczyć je na wypadek śmierci rodzica, ale także zrealizować cel oszczędnościowy. Zapewnimy środki ułatwiające rozpoczęcie samodzielnego życia – np. kontynuację edukacji. Rozwiązanie to jest nader korzystne z uwagi na fakt, że pozwala uniknąć podatku od zysków kapitałowych, aczkolwiek trzeba liczyć się z wyższym niż w typowej polisie na życie kosztem składki.  

Ubezpieczenie dla rodziców

Może mieć postać polisy rodzinnej lub produktu adresowanego stricte dla osób z dziećmi – na rynku znajdziemy propozycje zwłaszcza dla matek. Ubezpieczenia takie, stanowiące propozycję zarówno dla rodziców biologicznych jak i innych opiekunów prawnych, mogą obejmować typowy zakres polisy na życie rozszerzony o NNW, różnego typu assistance czy OC w życiu prywatnym. Dzięki niemu sfinansujemy np. korepetycje, usługi medyczne czy prawne.

Za każdym razem należy jednak uważnie analizować rozważane oferty i ich warunki. W przypadku własnych, podeszłych wiekiem antenatów, najbardziej efektywnym ekonomicznie rozwiązaniem jeśli chodzi o ubezpieczenie dla rodziców, jest włączenie ich do polisy rodzinnej. Wówczas, jako że zachowuje ona charakter indywidualnej, możemy zwykle dopasować niezbędny dla danego przypadku zakres ochrony, a jednocześnie zachować atrakcyjną cenowo wspólną składkę. Należy jednak pamiętać o limitach wiekowych, powyżej których TU zaproponuje zazwyczaj indywidualną kontynuację. 

Ubezpieczyciele mają także polisy dla osób starszych. Rozwiązania dedykowane tej grupie klientów nie są może tak rozbudowane, jednak TU oferują możliwość wykupienia polisy dożywotniej. Przekonaj się, jak wybrać ubezpieczenie na życie dla seniora, by zapewniało odpowiednią ochronę.

0 0 votes
Ocena
Oliwia Skindzier

Redaktorka portalu UbezpieczamyRodzine.pl i DobraPolisaNaZycie.pl. Z wykształcenia politolożka zainteresowana ekologią, filozofią i problemami globalnymi. W branży ubezpieczeń skoncentrowana przede wszystkim na tematyce emerytalnej. W wolnym chwilach miłośniczka tańca i roślinnej kuchni.

Ubezpieczenie rodzinne
od 45 zł
za każde 100 000 zł sumy ubezpieczenia!

Porównaj ubezpieczenia