Co obejmuje dobre ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczamyrodzine.pl    Poradniki      Co obejmuje dobre ubezpieczenie na życie?

Opublikowano: 1 kwietnia 2022

Dobre ubezpieczenie na życie nie musi obejmować wszystkiego, ale nie powinno być zbyt skromne. Ustal swoje potrzeby!

Dobra polisa na życie, mająca stanowić realną ochronę bytu rodziny, to ważny wybór dokonywany na wiele lat. Oczywiście swoboda, jaką cieszą się klienci, choć ogromna i znacznie większa niż przed laty, jest ograniczona. Mimo wszystko, aby dokonać właściwego zakupu, to nie od przeglądu produktów musimy zacząć. Zanim sprawdzimy, co obejmuje dobre ubezpieczenie na życie, ustalmy, czego potrzebujemy my sami. 

Po co nam ubezpieczenie na życie?

Gdyby chcieć literalnie oddać sens tego rodzaju produktu, musielibyśmy mówić oczywiście o ubezpieczeniu na wypadek zgonu. Równie dosłowna odpowiedź na pytanie o to, do czego jest on więc potrzebny osobiście jego posiadaczowi, brzmi więc: do niczego.

Polisa na życie zabezpiecza rodzinę, a ściślej biorąc, ma nie tyle zastąpić, co załagodzić utratę możliwości pełnienia swojej ekonomicznej funkcji przez ubezpieczonego. Zasadniczo więc ludzie, którzy nie posiadają zależnych od siebie osób, mogą nie zaprzątać sobie głowy takimi zakupami; (mówimy to stricte o ryzyku śmieci). Nie musi to być własna rodzina. Taka potrzeba dotyczy też np. osób zadłużonych a posiadających spadkobierców, którymi przecież mogą być też np. rodzice.

Znamy już więc pierwszy istotny czynnik, jaki należy brać pod uwagę dokonując wyboru. Z tym wiąże się oczywiście kwestia sumy ubezpieczenia – im wyższa, tym droższa polisa. Jak więc ją ustalić? Właściwej jej wysokości nie sposób wprost, na sztywno wyliczyć; warto brać pod uwagę pewne dość oczywiste okoliczności składające się na koszty życia i wyzwania, wobec których rodzina stanie po śmierci swojego głównego żywiciela. Jeśli mamy zatem długi, suma ubezpieczenia powinna przynajmniej istotnie je przekraczać.

Świadczenie z ubezpieczenia ma zapewnić bezpieczeństwo finansowe rodzinie

Niekiedy radzi się, aby suma ubezpieczenia stanowiła równowartość np. dwuletnich zarobków albo wydatków. Szczegóły są drugorzędne, jeśli tak ustalimy, może to być i rok albo trzy bądź cztery. Ważne, byśmy wiedzieli, co konkretna kwota oznacza w praktyce. Przy tej okazji możemy już zauważyć w praktyce jedną z najważniejszych kwestii, jeśli chodzi o samą naturę polis osobowych – świadczenia z nich nie mają charakteru odszkodowawczego.

Nikogo nie obchodzi, jakie mamy w danej sytuacji potrzeby. Dostaniemy tyle, na ile się zawczasu umówimy w razie wystąpienia mniej lub bardziej ściśle określonych zdarzeń. A więc od tego drugiego może też zależeć to, czy nasi bliscy (bądź my sami, w przypadku innych ryzyk niż własny zgon) jakiekolwiek środki zobaczymy. Właśnie dlatego warto szczegółowo zastanawiać się, co obejmuje ubezpieczenie na życie, jakim chroniona jest nasza rodzina. Właściwie ustalony zakres to kluczowe zagadnienie. 

Co obejmuje ubezpieczenie na życie?

Ryzyka śmierci w polisie osobowej

Standardem w ofertach ubezpieczycieli jest możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkowe umowy, których przedmiotem jest ściślej określone ryzyko śmierci. Z reguły na skutek wypadku komunikacyjnego oraz nieszczęśliwego wypadku. Wówczas wypłacona zostanie dodatkowa kwota. Czy ubezpieczenie na życie, które obejmuje tego rodzaju zdarzenia zapewnia lepszą ochronę? 

Zadajmy sobie pytanie: czy sposób, w jaki opuścimy ten padół łez zmienia coś w kwestii tego, z czym będą musieli mierzyć się najbliżsi? Musimy to rozważyć. Do pewnego stopnia może tak być, jako że wymienione okoliczności oznaczają nierzadko zgon nagły, niespodziewany; przy czym z reguły w warunkach ubezpieczenia wskazany jest określony limit czasowy i to całkiem długi. W polisach Nationale Nederlanden jest to 180 dni.

Jeżeli zatem decydując się na takie rozszerzenie – a co za tym idzie, dodatkową składkę – nie rezygnujemy z ważniejszych elementów ochrony, nie będzie problemu. W innym wypadku takie dodatki nie mogą mieć priorytetu.

Druga sprawa to to, że omówiona już wyżej minimalna, konieczna dla sytuacji danej rodziny suma ubezpieczenia w razie śmierci musi być dla niej dostępna bez względu na okoliczności zgonu – oczywiście w ramach typowych wyłączeń. Mówiąc wprost – nie może być tak, aby pełne zabezpieczenie jej bytu wymagało śmierci np. w wypadku. Co obejmuje dobre ubezpieczenie na życie od śmierci? Po prostu śmierć! Jeśli dla ogólnego ryzyka zgonu mamy odpowiednią sumę, dopiero wówczas możemy rozważyć dobieranie kolejnych. Naturalnie, pod wspomnianym już warunkiem, że nie odbywa się to kosztem ważniejszych. Jakich? Np. zdrowotnych. 

Co oprócz śmierci obejmuje ubezpieczenie na życie?

Przypomnijmy, że ubezpieczając się od śmierci, ubezpieczamy tak naprawdę swoją ekonomiczną rolę w rodzinie. Życia zresztą żadne pieniądze nie zwrócą nam tak czy inaczej. Odpowiadając na pytanie o to, co obejmuje ubezpieczenie na życie o należytym zakresie, nie można więc nie wspomnieć o poważnych zachorowaniach. Kłopoty ze zdrowiem mogą również pozbawić nas zdolności do pracy, a w dodatku oznaczać bardzo pilne i bardzo duże wydatki. Czym jednak są poważne zachorowania? Tym, co określi tak ubezpieczyciel, zarówno w szczegółach, jak i w najogólniejszym sensie, bo jest to termin niemedyczny.

Rozwój tego rodzaju produktów trwa już kilka dekad. Zaczął się od włączania do zakresu polisy przypadków nowotworów, zawałów, udarów mózgów; następnie kolejnych zdarzeń, w tym poważnych operacji. Obecnie nietrudno znaleźć oferty z zakresem obejmującym kilkadziesiąt różnych stanów chorobowych i procedur. Oczywiście nie jest on nieskończony.

Chorobą niechętnie traktowaną przez ubezpieczycieli jest np. coraz powszechniej występująca cukrzyca. Często jej nie ma, albo występuje jedynie typ I, a więc młodzieńczy (to w rozszerzeniach dla dzieci). Wyjątkiem jest tu oferta Nationale Nederlanden. Na potencjalnych diabetyków czeka cały pakiet obejmujący zarówno ryzyko diagnozy, jak i np. pakiet assistance. 

Ubezpieczamy się od problemów zdrowotnych

Co najistotniejsze, rzut oka na listę nie wystarczy jednak do tego, byśmy byli w stanie stwierdzić, co obejmuje takie ubezpieczenie na życie. Efektywny zakres polisy kryje się bowiem w detalach. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe tak precyzuje definicje wielu zdarzeń, aby odpowiadać za te najpoważniejsze, rzadziej występujące – to powszechna, normalna praktyka. Dzięki niej możliwe jest uzyskanie racjonalnego kosztu ryzyka, a co za tym idzie przystępnej ceny polisy skutecznej wówczas, gdy zachorowanie naprawdę będzie nieszczęściem, wobec którego niezbędne jest szczodre wsparcie finansowe.

Dlatego nie ma innej drogi. Trzeba cierpliwie zapoznawać się z warunkami umów, w tym definicjami, choć takie właśnie rozszerzenia należą pod tym względem do najbardziej kłopotliwych. To, że dane ubezpieczenie zawiera bardzo dużo enumeratywnie wymienionych chorób i procedur medycznych nie oznacza, że rzeczywiście obejmuje ich wiele. Niekiedy może się wręcz okazać, że lista krótsza, ale obejmująca mniej uszczegółowione zdarzenia oznacza zakres w praktyce szerszy. 

To, jak dany zakres odpowiedzialności zostanie podzielony pomiędzy poszczególne produkty jest już kwestią wtórną. Przykładowo: w przypadku ubezpieczeń Nationale Nederlanden – Sposób na Życie oraz Ochrona Jutra – odrębnie traktowane są poważne zachorowania oraz nowotwory. Przygotowano w dodatku dwa warianty, męski i żeński. Również osobna umowa potrzeba jest, aby objąć ochroną poważne zachorowania dziecka. Na rynku spotykane są jednak rozwiązania przeciwne – gdzie jeden produkt może mieć różne zakresy. 

Ochrona zdrowia to nie tylko poważne zachorowania 

Co obejmuje dobre ubezpieczenie na życie w zakresie ochrony zdrowia poza poważnymi zachorowaniami? Przede wszystkim są to polisy w razie pobytu w szpitalu. Przyjęło się, że świadczenie odpowiada liczbie spędzonych w placówce dni, przy czym osobno traktowane bywają pobyt na OIOM, w przypadku ubezpieczeń Nationale Nederlanden wyróżnia się też pobyt długotrwały (powyżej 14 dni). Jego wysokość jest procentem sumy ubezpieczenia, co należy ustalić przed zakupem, podobnie jak limit roczny/na okres ubezpieczenia, a także minimalny czas pobytu – z regułu ubezieczyciele wyznaczają np. 2,3 dni.

Następna popularna pozycja to polisy z zakresu NNW zapewniające świadczenia w razie uszkodzeń ciała czy uszczerbków na zdrowiu, również trwałych. Do ubezpieczyciela należy ustalenie, jaki procent sumy ubezpieczenia przypisze do konkretnego zdarzenia; i to jest kolejna rzecz, którą warto zweryfikować przed zakupem. Wreszcie, możemy ubezpieczyć się od częściowego lub całkowitego inwalidztwa. 

Na powyższych ubezpieczeniach ochrona w zakresie zdrowia oczywiście się nie kończy. Tak jak w wielu innych dziedzinach, kreatywność twórców ofert limitowana jest tym, co w opłacalny sposób da się zaproponować klientom. Dostępne są więc także np. polisy w razie rehabilitacji, świadczenia lekowe, czy rozmaite pakiety assistance. Wiele z nich będzie obejmować dzieci, lub po prostu występować w adresowanych do nich wariantach. Wszak w tym wypadku ochrona zdrowia będzie najważniejszym, co obejmuje dobre ubezpieczenie na życie. 

Co obejmuje dobre ubezpieczenie na życie poza tym?

Osobna kategoria produktów to te oszczędnościowe. Zgodnie z prawem zyski z kapitału na rachunkach będących produktami ubezpieczeniowymi nie podlegają tzw. podatkowi Belki. W dodatku polisę nabywamy na dłuższy okres, co sprzyja cierpliwemu odkładaniu choćby ograniczonych kwot w jednej składce. 

Tutaj znowu wyróżnia się oferta Nationale Nederlandnen. W polisach życiowych nie tylko możemy odkładać na typowym rachunku UFK, ale też otworzyć go w ramach kont IKE i IKZE i rozpocząć oszczędzanie na emeryturę. 

Rozważając, co obejmuje ubezpieczenie na życie, warto zastanowić się po prostu nad tym, ile z możliwych rozszerzeń jest nam potrzebne? Każde z nich oczywiście ułatwi nam radzenie sobie z problemami należącymi do jego zakresu, jednak jest to mimo wszystko tylko ryzyko, a składka rośnie przecież także z każdym dodatkiem.

Bądźmy pewni, że nie będziemy musieli rezygnować, czy też ograniczać swojej ochrony z powodu kłopotów finansowych. Zwłaszcza, że w takiej sytuacji brak ochrony w razie poważniejszych zdarzeń uczyni je jeszcze trudniejszymi. Konieczne jest więc ustalenie priorytetów i dokonanie zakupów podług nich. A to, jakie one będą zależy już od indywidualnych potrzeb. Właściwej odpowiedzi na pytanie o to, co obejmuje dobre ubezpieczenie na życie, nie da się udzielić w oderwaniu od nich. 

0 0 votes
Ocena
Mikolaj

Redaktor portalu DobraPolisaNaZycie.pl. Tworzy treści poświęcone m.in. polisom na życie czy rodzinnym, a także poszczególnym produktom. Z wykształcenia historyk.

Ubezpieczenie rodzinne
od 45 zł
za każde 100 000 zł sumy ubezpieczenia!

Porównaj ubezpieczenia