Nationale Nederlanden Ubezpieczenie Dziecka Bez Przerwy

Ubezpieczamyrodzine.pl    Ranking ubezpieczeń rodzinnych      Nationale Nederlanden Ubezpieczenie Dziecka Bez Przerwy
Chcesz zapewnić swojemu dziecku kompleksową ochronę? Koniecznie sprawdź Nationale Nederlanden Ubezpieczenia dziecka bez przerwy. Zadbaj o swoją pociechę bez wychodzenia z domu.

Nie jesteś w stanie kontrolować swojej pociechy cały czas — moment nieuwagi może słono kosztować. Nationale Nederlanden Ubezpieczenie dziecka bez przerwy chroni pociechę 24 h na dobę niezależnie od tego, gdzie się znajduje. Sprawdzamy ofertę i odpowiadamy na najczęstsze pytania. 

Dzieci wymagają ochrony niemal 24 godziny na dobę. Nie jesteś w stanie przewidzieć, jaki pomysł zrodzi się w ich głowie i stanie się powodem zmartwień. Warto więc zainwestować w ich ochronę. Ubezpieczenie dziecka bez przerwy Nationale Nederlanden chroni Twoje dziecko zarówno w szkole, jak i poza nią, przez cały rok. 

Ubezpieczenie dziecka bez przerwy — jak działa?

Polisa chroni zdrowie Twojej pociechy w razie wypadku i uszkodzenia ciała dziecka. Możesz wygodnie wykupić ją online — jest doskonałą alternatywą dla ubezpieczenia szkolnego. Twoje dziecko jest chronione na wypadek nieszczęśliwego wypadku, dlatego gdy złamie rękę możesz liczyć nawet na 1000 złotych.

W zależności od tego, jaki wariant ubezpieczenia wybierzesz, masz również możliwość rozszerzenia ochrony o opiekę medyczną oraz opiekę powypadkową. Za każde zdarzenie, które objęte jest ubezpieczeniem, Nationale Nederlanden wypłaci odpowiednią kwotę; w przypadku oparzenia ponad 5% powierzchni ciała możesz otrzymać 3000 zł w pakiecie Optimum, a 6000 zł w pakiecie Premium. 

Pytania i odpowiedzi do Nationale Nederlanden Ubezpieczenia dziecka bez przerwy

Czy świadczenie wypłacane jest za wypadek, czy za rodzaj konkretnego urazu?

Kwota wypłaca jest w ramach świadczenia za dany uraz — np. za załamanie lub zwichnięcie. Oznacza to, że jeśli Twojemu dziecku zdarzy się złamać nogę i skręcić kostkę, otrzymasz odszkodowanie za każdy z tych urazów. Wysokość odszkodowania zależy od wariantu ubezpieczenia, ale kwoty wypłaty znasz jeszcze przed podpisaniem umowy ubezpieczenia. 

Czy w polisie Nationale Nederlanden Ubezpieczenie Dziecka Bez Przerwy obowiązuje limit wypłat?

Nie. Niezależnie od tego, ile wypadków zdarzy się w trakcie okresu ubezpieczeniowego, Nationale Nederlanden wypłaci świadczenie za każdy z nich, jeśli jest zdarzeniem objętym ochroną. 

Czy ubezpieczenie działa poza Polską?

Ubezpieczenie chroni Twoje dziecko również poza granicami Polski. Jednak opieka po wypadku oraz opieka medyczna działają jedynie na terytorium naszego kraju. 

Kto może zawrzeć umowę i kiedy działa ochrona?

Umowę może zawrzeć rodzic dziecka lub jego opiekun prawny. Ubezpieczenie działa non-stop, przez 24 godziny na dobę przez cały rok. 

W jakim wieku musi być dziecko, aby móc je ubezpieczyć?

Ubezpieczeniem można objąć dziecku w wieku od 0 do 18 lat. 

Ile dzieci można ubezpieczyć na jednej polisie?

Na jednym ubezpieczeniu jesteś w stanie objąć ochroną do 10 dzieci. Co ważne, pociechy muszą na stałe zamieszkiwać na terytorium Polski. 

Jak długo trwa umowa w ramach polisy Nationale Nederlanden Ubezpieczenie Dziecka Bez Przerwy?

Polisa zawierana jest na roczny okres. Pod koniec umowy ubezpieczyciel skontaktuje się z Tobą i zaoferuje nową umowę na kolejny rok. 

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczenia dziecka w Nationale Nederlanden?

W zależności od wybranego pakietu polisy istnieje możliwość poszerzenia ochrony o opiekę medyczną oraz opiekę po wypadku. Te świadczenia są realizowane jedynie na terenie Polski. 

Opieka po wypadku obejmuje organizację i pokrycie kosztów:

 • Wizyty lekarskiej Dziecka (pediatry, internisty lub lekarza rodzinnego) pierwszego kontaktu w placówce medycznej lub organizacja wizyty lekarza pierwszego kontaktu pediatry, internisty lub lekarza rodzinnego w miejscu pobytu Dziecka i pokrycie kosztów honorarium tego lekarza, 
 • Wizyty pielęgniarskiej. Dojazd pielęgniarki do miejsca pobytu Dziecka i pokrycie jej wynagrodzenia w celu zapewnienia Dziecku opieki w zakresie określonym na podstawie pisemnego zalecenia opieki pielęgniarskiej od Lekarza; 
 • Opieki nad dzieckiem – opieka domowa lub pielęgniarska nad Dzieckiem, jeżeli zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza Dziecko powinno pozostać w łóżku; 
 • Korepetycji – prywatne lekcje dla Dziecka w miejscu jego pobytu, na wniosek zgłoszony w ciągu 90 dni od daty zaistnienia Wypadku, jeżeli zgodnie z pisemnymi zaleceniami Lekarza Dziecko będzie musiało przebywać w domu powyżej 10 dni, w których odbywają się zajęcia szkolne;
 • Pomocy psychologa – konsultacja psychologa lub udział Dziecka w grupie terapeutycznej, jeżeli Dziecko było Hospitalizowane; 

Dodatkowa ochrona w Nationale Nederlanden

 • Transport medyczny. Transport Dziecka do Placówki medycznej oraz transport powrotny; dodatkowo transport ze Szpitala do miejsca zamieszkania w razie Hospitalizacji powyżej 3 dni, jeżeli w opinii Lekarza nie jest konieczna interwencja pogotowia ratunkowego ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia Dziecka;
 • Dostarczenie leków – dostarczenie leków zaordynowanych przez Lekarza; warunkiem realizacji świadczenia jest udostępnienie przedstawicielowi Ubezpieczyciela recepty niezbędnej do wykupienia leków; koszty dostarczenia i zakupu leków pokrywa Nationale-Nederlanden. 
 • Dostawa artykułów spożywczych – dostarczenie artykułów spożywczych; koszty zakupu artykułów spożywczych pokrywa Właściciel polisy; 
 • Opieka domowa po Hospitalizacji. Pomoc domowa (w godzinach 8.00 – 16.00) obejmująca dostarczenie lub przygotowywanie posiłków, drobne zakupy, codzienne porządki domowe, opiekę nad zwierzętami domowymi (kot lub pies, z wyłączeniem ras psów uznanych za agresywne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), podlewanie kwiatów, po zakończonej co najmniej 3-dniowej Hospitalizacji Dziecka; koszty zakupu artykułów ponosi Właściciel polisy; 
 • Wizyta członka rodziny – przejazd rodzica lub opiekuna z miejsca pobytu do miejsca Hospitalizacji Dziecka; pokrycie kosztów zakwaterowania rodzica lub opiekuna w hotelu przyszpitalnym lub hotelu znajdującym się najbliżej Szpitala; 
 • Zwrot kosztów wycieczki. Zwrot opłaconych kosztów wycieczki, w której Dziecko nie mogło uczestniczyć ze względu na Wypadek skutkujący Hospitalizacją w terminie trwania wycieczki; 
 • Organizacja imprezy urodzinowej. Impreza urodzinowa Dziecka (rezerwacja pomieszczenia, dekoracja pomieszczenia, catering z obsługą, DJ, transport gości do miejsca imprezy urodzinowej), jeżeli Dziecko było Hospitalizowane przez co najmniej 10 dni i w tym okresie przypadały urodziny Dziecka.

Nationale Nederlanden Ubezpieczenie Dziecka Bez Przerwy gwarantuje również świadczenia informacyjne

 • Infolinia medyczna. Pozwala na uzyskanie telefonicznej informacji dotyczących danych teleadresowych placówek służby zdrowia, aptek czynnych przez całą dobę czy działania leków, skutków ubocznych ich stosowania.
 • Infolinia rehabilitacyjna – daje możliwość uzyskania informacji na temat: − danych teleadresowych placówek prowadzących zabiegi rehabilitacyjne oraz oferujących sprzęt rehabilitacyjny. 
 • Infolinia baby concierge. Zapewnia na koszt Właściciela polisy m.in. zakup i dostarczenie pod wskazany adres na terytorium kraju wybranych przez rodzica bądź opiekuna Dziecka zabawek, gier czy książek. Jako rodzic możesz również zamówić odwiedziny klauna w czasie choroby lub po wypadku Dziecka, a ubezpieczyciel zajmie się dodatkowo m.in. organizacją kinderbalu. 

Z kolei opieka medyczna obejmuje na wniosek Właściciela polisy po wypadku objętym ochroną, organizację oraz pokrywa koszty świadczeń na podstawie pisemnego skierowania od lekarza, takich usług jak: 

 • konsultacje lekarzy specjalistów następujących specjalności: 
  • chirurg,
  • okulista, 
  • otolaryngolog, 
  • ortopeda, 
  • kardiolog,
  • neurolog, 
  • pulmonolog, 
  • lekarz rehabilitacji, 
  • neurochirurg, 
  • psycholog
  • zabiegi ambulatoryjne; 
 • badania laboratoryjne;
 • badania radiologiczne; 
 • badania ultrasonograficzne; 
 • rehabilitacja; (wizyty fizjoterapeuty w miejscu pobytu Dziecka albo wizyty Dziecka w poradni rehabilitacyjnej); dostarczenie do miejsca pobytu Dziecka niezbędnego drobnego sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego. (Wypożyczenie lub zakup o wartości do 1000 zł w odniesieniu do jednego Wypadku); 
 • tomografia komputerowa;
 • rezonans magnetyczny.

Pakiety usług dodatkowych realizowanych na terytorium Polski z limitami na zdarzenie Opieka Po Wypadku: 

 • Wizyta lekarza / u lekarza pierwszego kontaktu – 800 zł 
 • Wizyta pielęgniarki/ Opieka nad dzieckiem – do 1 000 zł za każdą usługę
 • Korepetycje – do 1 000 zł 
 • Pomoc psychologa – do 1 250 zł 
 • Transport medyczny – do 1 250 zł 
 • Dostawa leków – 750 zł 
 • Dostawa artykułów spożywczych – 750 zł 
 • Przyjazd do miejsca hospitalizacji i zakwaterowanie członka rodziny – 1 250 zł 
 • Zwrot kosztów wycieczki – 1 000 zł 
 • Organizacja imprezy urodzinowej – 1 500 zł Infolinia medyczna / Rehabilitacyjna oraz infolinia Baby concierge – bez limitu 

Opieka medyczna: 

 • Konsultacja chirurga, okulisty, otolaryngologa, ortopedy, kardiologa, neurologa, pulmonologa, lekarza rehabilitacji, neurochirurga, psychologa, zabiegi ambulatoryjne, badania laboratoryjne, badania radiologiczne, RTG, badanie ultrasonograficzne – łącznie 10 badań na zdarzenie, 
 • Rezonans magnetyczny.

Istnieją poszczególne limity co do liczby i wartości świadczeń oferowanych w ramach tych dwóch rozszerzeń ochrony. W przypadku opieki medycznej maksymalna liczba świadczeń możliwych do wykorzystania na każdy wypadek pociechy wynosi łącznie 18. Warto jednak pamiętać, że w ramach jednego okresu ubezpieczeniowego ochroną jest objęta nieograniczona liczba wypadków dziecka. 

W ramach maksymalnej liczby świadczeń do wykorzystania przy jednym wypadku można skorzystać kilkukrotnie z tego samego świadczenia. Nie dotyczy to jednak: rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej i rehabilitacji. Takie świadczenie może być wykorzystane jedynie raz na 1 wypadek, co w przypadku rehabilitacji oznacza łącznie 10 zabiegów. Badania laboratoryjne (niezależnie od ich ilości na 1 skierowaniu) w związku z  wystąpieniem jednego wypadku, są traktowane jako jedno świadczenie opieki medycznej z maksymalnej puli świadczeń do wykorzystania. 

Co trzeba przygotować do ubezpieczenia?

Aby ubezpieczyć swoje dziecko, potrzebujesz jedynie podstawowych danych pociechy (imię, nazwisko, data urodzenia) oraz swoich (imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, e-mail i nr telefonu). Żadne dokumenty nie są wymagane — ubezpieczenie jest zawierane szybko i komfortowo przez Internet. 

Jak wygląda procedura zgłoszenia zdarzenia?

Jeśli Twoje dziecko ulegnie wypadkowi, możesz to zgłosić przez stronę internetową na www.nn.pl lub przesłać dokumenty na adres: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa. 

Jakie dokumenty musisz przygotować, aby uzyskać świadczenie?

 • Wniosek o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego. 
 • Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający fakt bycia opiekunem prawnym dziecka.
 • Dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia potwierdzająca wystąpienie zdarzenia. 
 • Oświadczenie o okolicznościach wypadku bądź inne dokumenty potwierdzające zajście i okoliczności zdarzenia.

W jaki sposób skorzystać z dodatkowej ochrony?

Jeśli potrzebujesz skorzystać z opcji dodatkowych takich jak rehabilitacja czy korepetycje dla Twojego dziecka, skontaktuj się z ubezpieczycielem pod numerem telefonu +48 22 522 77 76 i opowiedz o tym, co się wydarzyło i jakiej pomocy oczekujesz. 

Jakie dokumenty są potrzebne do tego, by skorzystać z opcji dodatkowych?

 • Dokumentacja medyczna, która potwierdza wystąpienie zdarzenia. 
 • W przypadku hospitalizacji kopia posiadanej dokumentacji medycznej potwierdzającej czas pobytu w szpitalu.
 • Kopia skierowania od lekarza do przeprowadzenia konsultacji, badań lub zalecenia dodatkowych świadczeń. 

Ważne także, by mieć pod ręką numer swojej polisy, bo może okazać się to pomocne w czasie załatwiania sprawy.

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci pieniędzy z odszkodowania?

Nationale-Nederlander nie wypłaci świadczenia w momencie, gdy wypadek, w wyniku którego doszło do uszkodzenia ciała, został spowodowany lub wydarzył się w bezpośrednim następstwie: 

 • działań wojennych, stanu wojennego, 
 • czynnego i dobrowolnego udziału Dziecka w aktach przemocy, rozruchach, zamieszkach, aktach terroryzmu, 
 • zdarzenia związanego z masowym skażeniem chemicznym, biologicznym lub radioaktywnym, spowodowanym działaniem broni lub urządzenia wykorzystującego energię rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczość, 
 • uszkodzenia ciała Dziecka w wyniku stosowania przemocy fizycznej wobec Dziecka przez jego opiekunów prawnych, 
 • przyczynienia się opiekuna prawnego do uszkodzenia ciała Dziecka, 
 • działania Dziecka w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, a także pod wpływem środków odurzających, z wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie Lekarza i w sposób przez niego zalecony, 
 • udziału Dziecka w następujących aktywnościach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze: sportach motorowych, lotniczych, motorowodnych, wspinaczce wysokogórskiej i skałkowej, nurkowaniu, speleologii, sportach i sztukach walki, skokach do wody, spadochronowych, na linie,
 • prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego środka transportu przez Dziecko, które nie było do tego uprawnione,
 • usiłowania popełnienia czynu zabronionego przepisami prawa lub popełnienia czynu zabronionego z winy umyślnej przez Dziecko, 
 • próby samobójstwa.

Co istotne, ubezpieczyciel nie zwróci kosztów leczenia eksperymentalnego i niepotwierdzonego badaniami oraz zabiegów ze wskazań estetycznych niezależnie od powodu ich wykonania.

Nadal masz wątpliwości, czy Ubezpieczenie Dziecka Bez Przerwy to produkt dla Ciebie? Sprawdź pozostałe polisy w naszym rankingu ubezpieczeń rodzinnych.

Mikolaj

Redaktor portalu DobraPolisaNaZycie.pl. Tworzy treści poświęcone m.in. polisom na życie czy rodzinnym, a także poszczególnym produktom. Z wykształcenia historyk.

Ubezpieczenie rodzinne
od 45 zł
za każde 100 000 zł sumy ubezpieczenia!

Porównaj ubezpieczenia