Allianz Plan na dziś i jutro

Ubezpieczamyrodzine.pl    Ranking ubezpieczeń rodzinnych      Allianz Plan na dziś i jutro
Szukasz kompleksowego ubezpieczenia dla całej rodziny z rozbudowaną ofertą umów dodatkowych? Sprawdź Allianz Plan na dziś i jutro!

Allianz Plan na dziś i jutro to produkt wprowadzony na rynek już niemal dekadę temu i wciąż na nim obecny. Bazą jest skromna pod względem funkcji ochronnej umowa podstawowa – jej głównym zadaniem jest systematyczne oszczędzanie i inwestowanie poprzez fundusze kapitałowe. Bogata oferta umów dodatkowych pozwala nam jednak na uzyskanie szerokiego zakresu ochrony obejmującego całą rodzinę. 

O Allianz Plan na dziś i jutro:

 • W jakim wieku można zawrzeć umowę? 18 lat.
 • Na jaki okres zawiera się ubezpieczenie? Minimum 10 lat.
 • Do jakiego wieku maksymalnie chroni? Dla umowy podstawowej nie ma limitu, dla rozszerzeń to 55-85 lat.
 • Kto jest Uposażonym (dowolna osoba, czy dziecko)? Dowolna osoba. 
 • Czy polisa podstawowa chroni ubezpieczonego tylko na życie? Tak.
 • Jakie są umowy dodatkowe dla głównego ubezpieczonego? Dostępnych jest kilka rozszerzeń w zakresie ochrony życia, zdrowia i zdrowia dzieci. Sprawdź szczegóły niżej!
 • Czy polisa podstawowa chroni rodzinę? Można ją rozszerzyć na związek małżeński/nieformalny.
 • Czy można zbierać pieniądze na polisie? Czy zbiera się je, inwestując w Fundusze Kapitałowe, czy bez ryzyka? Środki inwestowane są w UFK, a więc towarzyszy temu pewne ryzyko, nasz portfel inwestycyjny może być jednak zróżnicowany. 

Dla kogo jest Allianz Plan i co zawiera?

Rdzeniem jest umowa podstawowa zawierana na czas nieokreślony, którą wedle potrzeb będziemy obudowywać wedle uznania rozszerzeniami. Ubezpieczony musi mieć ukończone 18 lat. W razie potrzeby możemy przekształcić ją w umowę na rachunek dwóch ubezpieczonych; wraz z małżonkiem lub osobą, z którą tworzymy związek nieformalny. Allianz Plan na dziś i jutro nie określa żadnych ograniczeń w zakresie tego, kogo można wskazać jako uposażonego. W przypadku umowy dla dwóch osób każda może to zrobić osobno, a świadczenie zostanie wypłacone po śmierci ostatniej, jej uposażonemu. Z kolei w razie jednoczesnej śmierci obu, środki zostaną podzielone między ich uposażonych po równo. 

Odkładamy pieniądze. Co oferuje nam Allianz Plan na dziś i jutro?

Długoterminowe inwestowanie to naczelne zadanie tego produktu. Środki zbieramy, inwestując je w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, zatem towarzyszy temu pewne ryzyko, które, przypomnijmy, ponosi wyłącznie ubezpieczający. Allianz Plan na dziś i jutro pozwala mu jednak na wybieranie wielu funduszy ewidencjonowanych w odrębnych jednostkach, charakteryzujących się różnymi strategiami inwestycyjnymi, a co za tym idzie poziomami ryzyka. Aby czerpać z tej form oszczędzania największe korzyści, wskazane jest jednak samodzielne pozyskanie niezbędnej wiedzy. 

Możliwości rozszerzenia własnego ubezpieczenia

Aby móc cieszyć się realną ochroną ubezpieczeniową w ramach Allianz Plan na dziś i jutro, musimy sięgnąć po umowę dodatkową: ubezpieczenie na życie. Możemy ją zawrzeć terminowo (na minimum 10 lat) lub bezterminowo. W polisie obowiązują typowe wyłączenia odpowiedzialności dotyczące samobójstw i samookaleczeń (do 2 lat), a także działań wojennych, aktów przemocy, rozruchów, zamieszek. 

Do niej Allianz Plan proponuje szereg rozszerzeń, które nabywa się na pięć lat. Po tym czasie, o ile nie wyrazimy innej woli lub ubezpieczony, na którego rzecz je nabyto, nie dobiegnie odpowiedniego wieku (liczonego do poprzedzającej go rocznicy polisy), automatycznie zostają przedłużone. Może to być więc ubezpieczenie na wypadek:

Najpopularniejsze dodatki do polisy

 • Śmierci na skutek wypadku — odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje tu zgon w ciągu roku od samego zdarzenia. Zastrzeżono nader szeroki katalog wyłączeń odpowiedzialności. Dotyczą one także m.in. używek, transportu lotniczego, ryzykownych sportów i zbliżony znajdziemy w kolejnych produktach stanowiących uzupełnienia ubezpieczenia na życie. Aby rozszerzyć o nią swoją polisę, nie możemy mieć więcej niż 70 lat. 
 • Poważnych zachorowań — ta jest jednak bardziej ograniczona wiekowo — do 66 lat. Allianz wypłaci nam świadczenie pod warunkiem, że pozostaniemy przy życiu przez 30 dni od wystąpienia zdarzenia w postaci choroby lub zabiegu operacyjnego. Mamy tu dwa warianty cenowe z listą 20 lub 36 pozycji. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nasze kłopoty będą skutkiem chorób ujawnionych w ciągu 10 lat przed zakupem ubezpieczenia. Ponadto zastosowano typowe wyłączenia, podobnie jak w rozszerzeniu dot. śmierci w wypadku. 
 • Utraty zdolności do samodzielnej egzystencji w wyniku wypadku lub choroby. Ochrona taka możliwa jest jednak jedynie do 55 lat, a warunkiem odpowiedzialności TU jest podjęcie leczenia w ciągu 180 dni od wypadku. Ponadto niezdolność ta musi wystąpić maksymalnie w ciągu roku od wypadku i momentu wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej.  
 • Pobytu w szpitalu. Dostępne są dwa warianty obejmujące skutek wypadku (wówczas pieniądze dostaniemy za pobyt od 1 dnia) lub choroby (od 4 dni). Taką ochroną możemy się cieszyć aż do 65 roku życia. 
 • Leczenia operacyjnego (także w wariantach dot. wypadku lub choroby). Ochrona jest możliwa do wieku 65 lat, podobnie rozszerzenie na trwały uszczerbek na zdrowiu. 

Szeroka oferta produktów ochronnych dla rodziny

Allianz Plan na dziś w polisie podstawowej nie oferuje szerokiego zakresu ochrony ani indywidualnego, ani dla rodziny. Wynika to jednak po prostu z konstrukcji tego produktu, pozwalającego na elastyczne, indywidualne dopasowanie jego konfiguracji do konkretnych potrzeb. Umowa podstawowa jest zaledwie bazą, do której możemy włączyć szeroki wachlarz rozszerzeń.

W przypadku tych przygotowanych z myślą o dzieciach jest tak samo. Pierwszą z proponowanych umów dodatkowych (możemy ją nabyć do 70 roku życia) jest a Renta miesięczna w razie śmierci Ubezpieczonego. Właściwą bazą dla dodatków zapewniających ochronę dzieciom jest jednak Ubezpieczenie na życie dziecka na skromne 100 zł. Również trwa ona 5 lat i jest rozszerzana, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 26 lat. Nabywszy ją mamy następnie do wyboru kolejne:

 • Poważne zachorowanie dziecka obejmujące listę 17 zachorowań i zabiegów; dostępne dla każdego, które nie ukończyło 25 lat, nie dłużej niż do rocznicy polisy przed ukończeniem 26 lat. Ubezpieczyciel wypłaca środki pod warunkiem, że pozostanie ono przy życiu przez 30 dni od zdarzenia. Wyłączone z odpowiedzialności są choroby zdiagnozowane już wcześniej w okresie do 10 lat przed zawarciem umowy.
 • Pobyt w szpitalu dziecka. W przypadku, gdy jest on spowodowany wypadkiem, pieniądze dostaniemy już od 1 dnia pobytu; zaś gdy to następstwo wypadku, od 4 dni. Jeżeli hospitalizacja potrwa więcej niż 180 dni, wysokość świadczenia ulegnie podwojeniu. Pociecha także nie może mieć ukończonych 25 lat, a ochrona nie trwa dłużej niż do rocznicy polisy przed ukończeniem 26 lat. 
 • Uszczerbek na zdrowiu oraz zabiegi operacyjne wskutek wypadku dziecka. Zakres wiekowy jest taki sam, jak w poprzednich rozszerzeniach. 

Pakiety assistance w Warta

 • Allianz Assistance. Rozszerzenie pozwala na świadczenie usług ubezpieczonemu w wieku 18-70 lat, ale także współmałżonkowi/partnerowi oraz dzieciom, przy czym ustalane są odrębne dla każdej osoby limity. Inaczej niż pozostałe umowy dodatkowe, ta zawierana jest na rok i przedłużana. Katalog usług obejmuje m.in.:
  • dostarczanie leków;
  • transport do placówki medycznej lub miejsca zamieszkania;
  • organizacja rehabilitacji wraz z zakupem sprzętu;
  • opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnym (w razie pobytu opiekunów w szpitalu);
  • organizacja prywatnych lekcji;
  • opieka pielęgniarki i pomoc domowa po hospitalizacji;
  • pomoc medyczna za granicą;
  • wizyta lekarska;
  • pomoc psychologa;
  • infolinie: medyczna, żywieniowa, dot. opieki nad dzieckiem.
 • Allianz Best Doctors — zapewnia dostęp do specjalistów, konsultantów praktykujących poza Polską, co redukuje koszty leczenia zagranicznego. Możemy uzyskać finansowanie opinii i opieki lekarskiej, a także m.in. leczenia, transportu medycznego, zakwaterowania (również osoby towarzyszącej), repatriacji zwłok. Tę umowę można zawrzeć na rok, a następnie ją automatycznie przedłużać. Przestaje jednak obowiązywać w rocznicę polisy przed ukończeniem 85 roku przez ubezpieczonego, z kolei dziecko będzie korzystać z niej do rocznicy poprzedzającej swoje 26 urodziny. 

Produktom mającym za zadanie ochronę dzieci towarzyszą dość szerokie katalogi wyłączeń. Dotyczą one m.in. działania pod wpływem używek i leków nieprzepisanych przez lekarza lub nieprawidłowo użytych; wypadków lotniczych z wyjątkiem licencjonowanych przewozów; przestępstw; działań wojennych, terrorystycznych, zamieszek; niebezpiecznych sportów; działania promieniowania; zabiegów medycznych bez zalecenia lekarza, a także zatruć, samobójstw, ADIS, chorób psychicznych; prowadzenia pojazdów bez uprawnień. Należy więc wnikliwie przeanalizować te zapisy, by ustalić, czy dla aktywności podejmowanych przez dzieci objęte polisą konieczny nie będzie dodatkowy produkt. 

0 0 votes
Ocena
Oliwia Skindzier

Redaktorka portalu UbezpieczamyRodzine.pl i DobraPolisaNaZycie.pl. Z wykształcenia politolożka zainteresowana ekologią, filozofią i problemami globalnymi. W branży ubezpieczeń skoncentrowana przede wszystkim na tematyce emerytalnej. W wolnym chwilach miłośniczka tańca i roślinnej kuchni.

Ubezpieczenie rodzinne
od 45 zł
za każde 100 000 zł sumy ubezpieczenia!

Porównaj ubezpieczenia